bloggerkalkulálj!légy trendi!játssz!apuciknakchatelj!
Egyéni keresés

A STILL MMP ( kéz­zel moz­ga­tott á­ru­ki­emelő) egy mo­dern á­ru­ki­emelő ko­csi, a­mellyel több ki­sebb ren­de­lés a­kár pár­hu­za­mo­san is ko­mis­si­óz­ha­tó.

hirdetés

"STILL MMP (Ma­nu­ally Mo­ved Pic­ker, kéz­zel moz­ga­tott á­ru­ki­emelő) egy mo­dern á­ru­ki­emelő ko­csi, a­mi­vel több ki­sebb ren­de­lés a­kár pár­hu­za­mo­san is ko­mis­si­óz­ha­tó. Egy in­tel­li­gens fi­ók­rend­szer, va­la­mint egy nagy ter­mi­nál te­szi le­hető­vé a ké­nyel­mes mun­ka­vég­zést."